Ases.pl Producent lniany haftowanych worków do chleba, grzybów, ziół... oraz worków szkolnych dla dzieci

Weekend Okazji!
Kod: wiosna

Rabat 5% i gratisy!
Sprawdź szczegóły!

Wybierz kategorię
Producent
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Statystyki
Gości online: 0
Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM WWW.ASES.PL

§ 1 Informacje o sprzedawcy

Sprzedaż prowadzona jest przez firmę "Ases.pl" Ewa Krzesińska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7811592469, REGON: 302517057, Ases.pl Ewa Krzesińska, ul. Santocka 3, 60-431 Poznań. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: krzesinskae@wp.pl , lub telefonicznie 696 612 843.

§ 2 Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin.
Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tą osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej rodzica lub opiekuna prawnego.
Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu www.ases.pl.
Towar - rzecz, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Produkt - towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie Ases.pl
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Sklep Internetowy Ases.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ases.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
Strona – Usługodawca i Klient
Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.ases.pl.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 3 Zasady ogólne

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.ases.pl przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
Sklep internetowy Ases.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie Ases.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 4 Składanie zamówień 

Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.


Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.ases.plsą cenami brutto. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszt transportu i rodzaje płatności dostępne są dla Kupującego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w regulaminie oraz na stronie www.ases.pl w zakładce „Dostawa”.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.ases.pl, poprzez email: krzesinskae@wp.pl oraz telefonicznie pod numerem 696 612 843

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

Dowodem zakupu w sklepie Ases.pl jest paragon lub, na prośbę Kupującego, rachunek (sklep nie wystawia faktur VAT).

W trakcie składania zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Ases.pl w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Może wyrazić zgodę, ale nie musi. Jednak niewyrażenie zgody może skutkować tym, że Sprzedający nie będzie mógł takiego zamówienia zrealizować z powodu braku adresu do wysyłki, na który zamówienie ma być dostarczone. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia, pokrywa się z momentem akceptacji złożonego zamówienia przez sprzedającego, w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. W przypadku wyboru opcji „przelew dowolny”, moment zaksięgowania wpłaty przez Ases.pl jest momentem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Przy każdym towarze widnieje ilość stanu magazynowego. Zamówienia są realizowane w ciągu 1-2 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty spersonalizowane – haft imienia, logo szkoły, fundacji itp., gdzie realizacja zamówienia może się przedłużyć (klient jest informowany o czasie realizacji zamówienia).

Nr konta bankowego:

70 1020 4027 0000 1702 1193 9818
PKO BP Oddział I w Poznaniu
Ases.pl Ewa Krzesińska
ul. Santocka 3
60-431 Poznań

§ 5 Koszty i termin wysyłki

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Przy składaniu zamówienia jest możliwość wysłania przesyłki na inny adres niż do osoby, która złożyła zamówienie. W tym celu, podczas składania zamówienia należy zaznaczyć opcję „Wysyłka zamówienia pod inny adres”, a następnie należy podać dane osoby, na adres której ma zostać wysłana przesyłka.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, tylko na terenie Polski.

Ze względu na brak sklepu stacjonarnego – odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru. Termin można uzgodnić poprzez email (krzesinskae@wp.pl) lub telefonicznie: 696 612 843.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju wybranego transportu, kwoty złożonego zamówienia oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z aktualnym cennikiem w każdej chwili, w regulaminie lub w zakładce "Dostawa".

Wysyłka i transport

Kwota zamówienia

Do 200 zł

200 zł – 300 zł

Powyżej 300 zł

Poczta Polska – ekonomia (przelew)

6,10 zł

Gratis

Gratis

Poczta Polska – priorytet (przelew)

8,10 zł

Gratis

Gratis

Paczka Pocztowa

12,00 zł*

Gratis*

Gratis*

Paczkomaty 24/7 (przelew)

9.50 zł

Gratis

Gratis

Kurier Inpost

14.00 zł*

14,00 zł*

Gratis*

Kurier DPD

19,00 zł*

19,00 zł*

Gratis*

Odbiór osobisty

Gratis

Gratis

Gratis

*Forma płatności - "Gotówka przy odbiorze" + 4 zł
UWAGA !!! Odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: telefonicznie 696 612 843 lub poprzez e-mail: krzesinskae@wp.pl

§ 6 Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon, lub na życzenie Klienta, rachunek (sklep Ases.pl nie wystawia faktur VAT). Chęć otrzymania rachunku można wpisać w trakcie składania zamówienia  w polu „Twoje uwagi”, wpisując np. Proszę o wystawienie rachunku na dane: tutaj wpisujemy imię, nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie), adres i NIP (opcjonalnie).

Uwaga: podanie w trakcie składania zamówienia nr NIP jest równoznaczne z wystawieniem rachunku. Oznacza to, że wypełniając pola w formularzu zamówienia: nazwa firmy i NIP – nie trzeba już
wpisywać danych do rachunku w polu „Twoje uwagi”.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze przesyłki) lub przelewem na konto bankowe sklepu (przelew dowolny) – przed wysłaniem zakupionego towaru.

W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§ 7 Odbiór towaru

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku uszkodzonego opakowania, zarówno kurier jak i osoby pracujące na Poczcie mają obowiązek umożliwić Państwu sprawdzenie zawartości przesyłki przed jej odbiorem.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). Termin ten liczy się od dnia otrzymania towaru, a gdy dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wzór oświadczenia poniżej).

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia, przykład: zamawiając rękawiczki lub worek szkolny, po otrzymaniu przesyłki można je rozpakować i sprawdzić. Nie można natomiast ich używać, czyli zabrać do szkoły (worek szkolny) czy nosić rękawiczek.

Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, w szczególności gdy zamówiony towar jest spersonalizowany, np. kiedy Klient zamawia worek z wyhaftowanym konkretnym imieniem. W szczególności jeżeli imię to nie jest w formie podstawowej, a w formie zdrobniałej lub nie dotyczy imion ludzkich, a np. psów, kotów, koni czy innych zwierząt.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, a następnie odesłać zwracany towar na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

Powiadomić Sprzedawcę należy na email (krzesinskae@wp.pl) lub telefonicznie (696 612 843).

Adres do zwrotu: Ases.pl Ewa Krzesińska, ul. Santocka 3, 60-431 Poznań.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać albo emailem na krzesinskae@wp.pl, bądź dołączyć (w formie pisemnej) do zamówienia.

W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, w ciągu 7 dni roboczych sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w formularzu konto Klienta.

Przy odstąpieniu od umowy, koszt odsyłanego produktu pokrywa Kupujący (koszt ten nie jest zwracany przez Sprzedającego).

Kupujący, przy odstąpieniu od umowy, otrzymuje zwrot zapłaty za zakupione towary wraz z kosztem przesyłki, który musiał ponieść, aby towar mógł być do niego wysłany.

 Wzór oświadczenia:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ases.pl Ewa Krzesińska
ul. Santocka 3

60-431 Poznań

NIP: 7811592469


Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer dowodu sprzedaży/rachunku……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Zwrot kosztów za zamówienie proszę przelać na nr konta …..............................................................................Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

§ 9 Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu Ases.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 10 Reklamacje

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi 2 lata (chyba, że przy produkcie napisane jest inaczej. Jednak nie może być to czas krótszy niż 2 lata).

Kupujący może składać reklamacje Sprzedającemu pod adresem: krzesinskae@wp.pl lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy(wzór poniżej): Ases.pl Ewa Krzesińska, ul. Santocka 3, 60-431 Poznań.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Po uznaniu reklamacji i naprawie, produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar, po uprzednim kontakcie ze sprzedającym, wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, bez wcześniejszego kontaktu z Usługodawcą i ustalenia tej kwestii!!!

 § 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Dane osobowe klientów nie będą sprzedawane.

Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 12 Postanowienia końcowe

Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 ze zm.)

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Data opublikowania regulaminu 15.02.2016 rok.

  

 

 

 

Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Towar dnia
Najczęściej kupowane
Ostatnio oglądane
Najczęściej oglądane
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Porównywarka
Wybierz produkty
do porównania
Kontakt


tel. 696 612 843

e-mail: ases.pl@wp.pl
Numer konta
70 1020 4027 0000 1702 1193 9818

PKO BP Oddział I w Poznaniu

Ases.pl Ewa Krzesińska
ul. Santocka 3
60-431 Poznań
stat4u
Aktualna Data: 2018-04-22 06:34
© Ases.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.